Informace o projektu

Projekt GA ČR (2014 – 2016), na jehož řešení se podílí Ústav českých dějin FF UK a Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.

Výzkum se zaměřuje na roli veřejných vzpomínkových akcí při konstruování a prosazování československé státní identity mezi lety 1918˗1938. Věnuje se především ustavení, funkcím a reprezentacím pěti svátků oficiálního státního kalendáře (Svátek práce, svátek mistra Jan Husa, svátek svatého Cyrila a Metoděje, svátek svatého Václava a den vzniku nezávislého státu 28. října). Cílem je analyzovat, jakým způsobem stát a různé instituce pracovaly s historickou symbolikou. Řešitelský tým při výzkumu akcentuje předpoklad, že nové festivity Československé republiky byly rozvíjeny cíleně, programaticky a organizovaně, aby legitimizovaly nové poměry. V tomto kontextu se soustřeďuje i na otázky kontinuit a diskontinuit u vybraných komemoračních praktik a soupeření různých kolektivních a národních symbolik.